Inclusiefmedia.nl gaat over de projecten waarmee Stichting Inclusief de omarming van diversiteit in de samenleving wil vergroten. De naam van de stichting is afgeleid van het eerste tijdschriftproject, dat taaldocent en educatieve projectontwikkelaar Meike van der Lippe organiseerde in 2009 in Amsterdam Nieuw-West. Twaalf (buur-)vrouwen uit verschillende geboortelanden trainden hun taalvaardigheid en vergrootten hun netwerk, door de redactie te vormen van het nieuwe blad INCLUSIEF. Onder leiding van ‘hoofdredacteur’ Meike kropen de deelnemers stap voor stap in de rol van bedenker, interviewer, schrijver en fotograaf, deelden ze levenservaringen met inspirerende mensen zoals de dichter Rodaan Al Galidi en kregen zij een kijkje in de keuken bij mediaprofessionals, zoals hoofdredacteur (Glamour, Vogue, Linda) Karin Swerink.

Deze eigen formule wordt tien jaar en vele projecten later nagenoeg onveranderd toegepast om de communicatieve vaardigheden van onze deelnemers te prikkelen en hun toekomstperspectief (gevoelsmatig en hopelijk ook daadwerkelijk) te verbreden. Stichting Inclusief doet dit met name op eigen initiatief, maar ook in samenwerking of in opdracht, en altijd in Amsterdam. Ieder project levert een mediaproduct op, meestal is dit een tijdschrift maar het kan ook een andere vorm hebben. Zo zijn we tevens uitgever, onder andere van TRANS magazine.

Een inclusieve samenleving lijkt inmiddels de norm. Onze lijfspreuk: Geen woorden maar daden!