De formule achter de educatieve journalistieke projecten van Stichting Inclusief is uitgedacht door Meike van der Lippe in 2009, als antwoord op de behoefte aan meer pluriformiteit en niet-eenzijdige representatie in de media enerzijds, en de behoefte onder ‘nieuwkomers’ om hun pas verworven taalvaardigheid Nederlands zinvol te kunnen toepassen anderzijds.

De formule (lees: lesmethode, didactische aanpak) bleek net zo goed bruikbaar bij het werken met andere gemarginaliseerde groepen mensen, zoals bijvoorbeeld jongeren opgegroeid met minder mogelijkheden, langdurig werkloze volwassenen, (bi-culturele) genderdiverse personen die voor bovengemiddeld grote sociale uitdagingen staan.

Onze formule kenmerkt zich door de niet-hierarchische manier van werken in teamvorm, waarbij wederzijds vertrouwen de sleutel is. Alle deelnemers werken zowel individueel aan uitdagende opdrachten (die zij zichzelf stellen), als samen aan een gemeenschappelijk doel. Het eindproduct is iets waar alle makers, ongeacht hun aanvankelijke ervaring, trots op kunnen zijn.

Lees meer over onze manier van werken in het onderzoeksrapport Analysing Organizational Structure and Colonialism van stagiair Phoebe Faulkner.

Graag vertellen we meer over de aanpak van onze tijdschriftprojecten, online media producties en werk in opdracht. Neem hiervoor gerust contact met ons op!